Χώρες με στρατηγικές αδυναμίες ή υψηλού κινδύνου

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ FATF ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- 2022

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ FATF IOYNIOY- 2022

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ FATF ΜΑΡΤΙΟΥ - 2022

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ FATF ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - 2021

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ FATF ΙΟΥΝΙΟΣ - 2021

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ FATF ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- 2021

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ FATF ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- 2020

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ FATF - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ FATF - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 016

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF (ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014)

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF (ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

 

.

Μονάδα A', Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

 
Τ.Θ.20001, ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11801
 
+30 210 3426892
 

Μονάδα Β', Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων

 
+30 210 3401922
 
+30 210 3426892 

Μονάδα Γ', Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

 Τ.Θ.20001, ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11801
 
+30 210 3401 951, 946, 945
 
+30 210 3401 944
 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Υποχρέων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
HelpDesk Γ.Γ.Π.Σ. : 
 
+30 210-480-2100
 

Ηλεκτρονική Υποβολή Αναφορών