Βέλτιστες πρακτικές

     
ML and TF  in the Securities Sector Οκτώβριος 2009 doc
Guidance for Money Service Businesses Ιούλιος 2009 doc
ML in the Football sector Ιούλιος 2009 doc
ML and TF  in Web Sites and Internet Payments Ιούνιος 2009 doc
ML and TF in the Casino sector Μάρτιος 2009 doc
Guidance for Legal Professionals Οκτώβριος 2008 doc
Guidance for Casinos Οκτώβριος 2008 doc
Guidance for Precious Metal Dealers Ιούνιος 2008 doc
RBA Guidance for Accountants Ιούνιος 2008 doc
Best Practices Paper on Trade Based Money Laundering Ιούνιος 2008 doc
Feedback on Money Laundering and Terrorist Financing Cases and Typologies Απρίλιος 2008 doc
Confidentiality and Data Protection in the Activity of Fius Απρίλιος 2008 doc
ML and TF  in the Real Estate Sector Ιούνιος 2007 doc
Freezing of Terrorist Assets Οκτώβριος 2003 doc
Combating the Abuse of Alternative Remittance Systems Ιούνιος 2003 doc

Μονάδα A', Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

 
Τ.Θ.20001, ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11801
 
+30 210 3426892
 

Μονάδα Β', Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων

 
+30 210 3401922
 
+30 210 3426892 

Μονάδα Γ', Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

 Τ.Θ.20001, ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11801
 
+30 210 3401 951, 946, 945
 
+30 210 3401 944
 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Υποχρέων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
HelpDesk Γ.Γ.Π.Σ. : 
 
+30 210-480-2100
 

Ηλεκτρονική Υποβολή Αναφορών